Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ders Planı ve Yapısı

1.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
226022003103701 - Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Semineri 3+0+0 Zorunlu 18
226000000003702 - Yüksek Lisans Tez Çalışması I 0+2+0 Seçmeli 30
226000000003703 - Yüksek Lisans Tez Çalışması II 0+2+0 Seçmeli 30
226000000003704 - Yüksek Lisans Tez Savunması 0+0+0 Seçmeli 0
312021102263513 - Sanat ve Kültür Sosyolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
312022102263504 - Çağdaş Dünyada Din: Kavramlar ve Sorunlar 3+0+0 Seçmeli 6
312022402263502 - Bellek, Hatırat ve Tarih Sosyolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
312022502233510 - Kuramsal Sosyoloji ve Antropoloji 3+0+0 Seçmeli 6
312022502263511 - Sağlık Antropolojisi ve Sosyolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
312022600003700 - Sosyoloji Yüksek Lisans Projesi 0+2+0 Seçmeli 30
312022603133505 - Çağdaş Sosyoloji Kuramları 3+0+0 Seçmeli 6
312022603223503 - Bilgi Sosyolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
312031103133501 - Aile ve Kurumlar Sosyolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
312031302263515 - Toplumsal Kimlik ve Kültür 3+0+0 Seçmeli 6
312031303113514 - Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 3+0+0 Seçmeli 6
312031303143508 - Göç Sosyolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
312031303143510 - İstanbul un Sosyolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
312031305813509 - Kent ve Mekan Sosyolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
312031404223506 - Çevre, Kalkınma ve Ekonomik Sosyoloji 3+0+0 Seçmeli 6
312038002263512 - Suç, Adalet ve Hukuk Sosyolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
312076108533507 - Çocukluk, Gençlik ve Yaşlılık Sosyolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
340031002263202 - Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 210