Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ders Planı ve Yapısı

1.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
342022600003701 - Medya ve İletişim Yüksek Lisans Semineri 3+0+0 Zorunlu 18
226000000003702 - Yüksek Lisans Tez Çalışması I 0+2+0 Seçmeli 30
226000000003703 - Yüksek Lisans Tez Çalışması II 0+2+0 Seçmeli 30
226000000003704 - Yüksek Lisans Tez Savunması 0+0+0 Seçmeli 0
321031303123513 - Uluslararası İletişim ve Medya 3+0+0 Seçmeli 6
340031002263202 - Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
342000000000502 - Online İtibar Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
342000000000503 - Sosyal Medyada Ölçümleme 3+0+0 Seçmeli 6
342000000000504 - Kültürel Çalışmalar 3+0+0 Seçmeli 6
342000000000505 - Bulut Bilişim Teknolojileri 3+0+0 Seçmeli 6
342000000000506 - Yeni Medya ve Etik 3+0+0 Seçmeli 6
342022600003700 - Medya ve İletişim Yüksek Lisans Projesi 0+2+0 Seçmeli 30
342031200000501 - Medya ve İletişim Sosyolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 156